ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΦΛ.

 

 Πρόεδρος:  ΕΜΘ Αλχίας (ΠΒ) Κόλτσης Αθανάσιος
 Αντιπρόεδρος:  Υπλγός (ΠΖ) Σιδερίδης Γεώργιος
 Γενικός Γραμματέας:  Ανθστής (ΤΘ) Ευαγγέλου Βασίλειος
 Αναπληρωτής Γεν. Γραμματέας:  ΕΠ.ΟΠ Λχίας (ΠΖ) Πεντερίδης Παύλος
 Ταμίας:  ΕΜΘ Αλχίας (ΠΖ) Γκούλος Νικόλαος
 Μέλος: Υπλγός (ΑΠΒ) Ζαραβέλης Παύλος
 Μέλος: Υπλγός (ΑΠΒ) Νάιδος Θεόδωρος

                

Loading...